Diwylliant Corfforaethol

Team

Syniad Talent

Yn canolbwyntio ar bobl, gall pobl wneud y defnydd gorau o'u doniau yma

Syniad Ansawdd

Safon Yn Gyntaf, Boddhad cwsmeriaid am byth

Syniad Datblygu

Synergedd arloesi development Datblygu cynaliadwy

Magu doniau gyda gyrfa, casglu doniau gyda'r amgylchedd, ysgogi talentau â mecanweithiau, a sicrhau doniau â pholisïau;

Gan roi'r bobl iawn yn y swyddi cywir, y bobl iawn i wneud y pethau iawn; cymryd eich hun fel y person cyntaf sy'n gyfrifol am y broblem, gwneud pob ymdrech i ddatrys y broblem, a darparu adborth amserol ar ganlyniadau'r broblem;

Yn cadw'n gaeth at safonau'r diwydiant, gan reoli'r broses gynhyrchu a manylebau gweithredu yn llym;

Cwsmeriaid yn gyntaf, gan gymryd boddhad cwsmeriaid fel y nod o fynd ar drywydd, gan ehangu effaith brand y cwmni; cymryd arloesedd wrth i'r grym oroesi yn ôl ansawdd, gan geisio ennill-ennill trwy wasanaeth;

organizational-structure