CYFLAWNIADAU EXCON INDIA 2019

Gorffennwyd Excon India 2019 ar 14eg Rhagfyr, diolch i’n holl gwsmeriaid a ymwelodd â stondin HMB o le pell, diolch am eu teyrngarwch i dorrwr hydrolig HMB. 

Yn ystod yr arddangosfa bum niwrnod hon, derbyniodd tîm HMB India fwy na 150 o gleientiaid o wahanol ardaloedd yn India. Roeddent yn angerddol am frand HMB, ansawdd torrwr hydrolig HMB ac yn rhoi enw da i HMB am yr hyn y mae ein tîm wedi'i wneud ym marchnad India. 

Rydym yn edrych ymlaen at arddangosfa EXCON 2021, ac yn croesawu ein ffrindiau i ymweld â HMB eto bryd hynny. Hoffwn i bob un ohonom adeiladu dyfodol disglair gyda'n gilydd.

15765449933403
15765449942769
15765449943461
15765449968438
15765449972105
15765449979069

Amser post: Tach-09-2020