Ffurf difrod piston ac achos torrwr hydrolig?

1. Y prif fathau o ddifrod piston:

(1) Crafiadau arwyneb;

(2) Mae'r piston wedi torri;

(3) Mae craciau a naddu yn digwydd

news (1)

2. Beth yw achosion difrod piston?

news (2)

(1) Nid yw'r olew hydrolig yn lân

Os yw'r olew yn gymysg ag amhureddau, unwaith y bydd yr amhureddau hyn yn mynd i mewn i'r bwlch rhwng y piston a'r silindr, bydd yn achosi i'r piston straenio. Mae gan y straen a ffurfiwyd yn yr achos hwn y nodweddion canlynol: yn gyffredinol bydd rhigolau â dyfnder o fwy na 0.1mm, ac mae'r nifer yn fach, ac mae'r hyd tua'r un faint â strôc y piston. Cynghorir cwsmeriaid i wirio ac ailosod olew hydrolig y cloddwr yn rheolaidd

(2) Mae'r bwlch rhwng y piston a'r silindr yn rhy fach

Mae'r sefyllfa hon yn aml yn digwydd pan fydd piston newydd yn cael ei newid. Os yw'r bwlch rhwng y piston a'r silindr yn rhy fach, mae'n hawdd achosi straen pan fydd y bwlch yn newid wrth i'r tymheredd olew godi yn ystod y llawdriniaeth. Ei nodweddion beirniadu yw: mae dyfnder y marc tynnu yn fas, mae'r arwynebedd yn fawr, ac mae ei hyd tua'r un faint â strôc y piston. Argymhellir bod y cwsmer yn dod o hyd i feistr proffesiynol i'w ddisodli, a dylai'r bwlch goddefgarwch fod o fewn ystod addas

(3) Mae caledwch piston a silindr yn isel

Mae'r piston yn destun grym allanol wrth symud, ac mae caledwch wyneb y piston a'r silindr yn isel, sy'n dueddol o straen. Ei nodweddion yw: dyfnder bas ac arwynebedd mawr

(4) Methiant system iro

Mae'r system iro piston torri hydrolig yn ddiffygiol, nid yw'r cylch piston wedi'i iro'n ddigonol, ac ni ffurfir unrhyw ffilm olew amddiffynnol, gan arwain at ffrithiant sych, sy'n achosi i'r cylch piston torri hydrolig dorri

os yw'r piston wedi'i ddifrodi, rhowch piston newydd yn ei le ar unwaith.


Amser post: Chwefror-26-2021