Cronicl digwyddiadau

events

2009

 Cwmni wedi'i sefydlu a brand HMB wedi'i gofrestru.

2010

Sefydlodd adran masnach dramor, dechreuodd HMB fynd i'r byd i gyd.

2012

Roedd y gwerth allbwn blynyddol yn fwy na 1.66 miliwn USD.

2014

Wrth roi sylw llawn i HMB 350-HMB1950, cyrhaeddodd cyfradd deiliadaeth marchnad HMB ddomestig lefel uchel newydd.

2015

Cymeradwywyd diwydiannau technoleg uchel a newydd.

2017

Llofnodwyd asiant HMB newydd yng Ngwlad Pwyl, Austrilia, y DU, Mecsico, Ffrainc, Qatar.

2018

Model newydd gorffenedig HMB2000, HMB2050 a HMB2150.

2019

Cyrhaeddodd cyfanswm gwerthiant tramor a mewndirol 15 miliwn USD.

2020

Cyrhaeddodd cynhyrchion HMB fwy nag 80 coutries.